Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

Nhà thầu Đức Nhân Việt đã đảm nhận thi công nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật

Thi công hạ tầng kỹ thuật là nội dung quan trọng trong hệ thống đô thị, giúp kết nối đô thị với nhau, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế thông qua lợi thế của từng đô thị. Đồng thời, các biện pháp thi công hạ tầng kỹ thuật cũng góp phần tạo động lực nội tại cho các đô thị, tạo điều kiện sinh hoạt, sản xuất thuận lợi cho con người, góp phần cho sự phát triển bền vững của khu đô thị.

Nhà thầu Đức Nhân Việt đã tham gia thi công tại các dự án bao gồm các hạng mục:

1/ Hệ thống cấp thoát nước: Thoát/thu nước, công trình xử lý, trạm bơm.

2/ Hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa: Tạo không gian xanh cho đô thị, giảm bụi và tăng giá trị thẩm mỹ cho đô thị.

3/ Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý rác: Giúp bảo vệ môi trường, “lá phổi xanh” cho khu đô thị, khu dân cư.

4/ Hệ thống thông tin, tín hiệu, điện thoại.


Top