Từ 1-4-2020: Doanh nghiệp thực hiện khai báo thông tin điện tử trực tuyến về cơ quan thống kê

Từ 1-4-2020, Doanh nghiệp (DN) sẽ triển khai việc khai báo thông tin điện tử trực tuyến về cơ quan thống kê để cung cấp thông tin về DN của mình.

Thực hiện Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30-7-2019 của Tổng cục Thống kê về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên phạm vi cả nước; căn cứ Công văn số 1357/UBND-TKTH ngày 9-3-2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020, từ ngày 1-4-2020, các doanh nghiệp (DN) sẽ triển khai việc khai báo thông tin điện tử trực tuyến về cơ quan thống kê tại địa chỉ: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn.

Theo đó, DN vào trang điều tra trực tuyến và tự cung cấp thông tin trực tuyến theo mẫu phiếu điện tử (web-form) phù hợp với ngành sản xuất kinh doanh của DN, đồng thời gửi báo cáo tài chính DN về cơ quan thống kê để kiểm tra thông tin.

Trong quá trình thực hiện khai báo thông tin điện tử trực tuyến, nếu cần trao đổi thông tin, DN có thể liên hệ với Văn phòng Cục Thống kê thành phố theo số điện thoại: (0236)  3821 725 - Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng, (0236) 3 828 031 - Phòng Thống kê Thương mại. Hoặc các DN có thể liên hệ với Chi cục Thống kê quận, huyện để được hướng dẫn trực tiếp.

Để hỗ trợ, hướng dẫn DN thực hiện kê khai được đầy đủ và chính xác, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đã biên soạn một số clip theo từng loại phiếu điều tra để hướng dẫn cho DN:

- Giới thiệu các bước thao tác kê khai thông tin trực tuyến (phiếu 1A) - Từ câu A đến câu C3 (Phần 1): https://youtu.be/pBgGCDukqP4

- Giới thiệu các bước thao tác khi kê khai thông tin trực tuyến (phiếu 1A) - Từ câu C4 đến câu D (Phần 2): https://youtu.be/4P7CwVoF_5E

- Phiếu chuyên ngành Công nghiệp (1A.2): https://youtu.be/43Wnyu6Z4no

- Phiếu chuyên ngành Xây dựng (1A.3): https://youtu.be/u-nb1gVJhZk

- Phiếu chuyên ngành Vốn đầu tư (1A.10): https://youtu.be/KG7xGMyHQ5s

- Phiếu chuyên ngành Gia công, lắp ráp hàng hóa với nước ngoài (1A2m): https://youtu.be/u08JlNN7Tpw

- Giới thiệu Phiếu thu thập thông tin trong Điều tra doanh nghiệp 2020: https://youtu.be/azydw0W-JrM


Top