Thi công xây dựng và kêt cấu thép

Công trình: Showroom Honda Lĩnh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian hoàn thành:  7/2016 - 9/2016

Chủ đầu tư:                  Doanh Nghiệp Tư Nhân Xe Máy Lĩnh

Địa chỉ liên hệ:              Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai 

Top