Thi công Trụ sở làm việc Chi cục Hải quan khu công nghệ cao Đà Nẵng

Dự án: Chi cục Hải quan khu công nghệ cao Đà Nẵng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian thực hiện: 2022

Chủ đầu tư:               Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng

Địa điểm:                   Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng


Top