Thi công hệ thống Showroom Trung tâm vàng bạc Đá quý Doji tại Miền Trung

Dự án: Trung tâm vàng bạc Đá quý Doji tại khu vực Miền Trung

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian thực hiện:  2021-2022

Chủ đầu tư:               Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá Quý Doji

Địa điểm:                    Đà Nẵng, Binh ĐịnhTop