Thi công hệ thống Showroom Xe máy điện Vin3S tại Khu vực Miền Trung

Dự án: Showroom Xe máy điện Vin3S

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian thực hiện: 2020-2022

Chủ đầu tư:              Công ty TNHH KD TM và DV Vinfast - Tập đoàn Vingroup

Địa điểm:                  Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình ĐịnhTop